Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Trutnov - Červený Kopec
Řešené území:k.ú. Trutnov

 

číslo (kód):18212527
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Tomek - architektonický atelier, Havlíčkova 13/, Trutnov
• identifikační číslo:11602961
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ
• číslo autorizace:2818

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 16.2.2004  
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 14.7.2004  
schválení 25) 9.5.2005 usnesení ZM Trutnov 2005-172/2 
Návrh zahájení projednání 26) 4.4.2007  
vydání 27) 19.11.2007 opatření obecné povahy č. 1/2007 
nabytí účinnosti 5.12.2007  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.trutnov.cz/article.asp?article_id=1070 
Záznam proveden dne:3.3.2010 
Zaznamenal(a):Marek Hlíza 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.