Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Smržov
Řešené území:k.ú. Smržov u Lomnice nad Lužnicí

 

číslo (kód):18302554
Pořizovatel:Okresní úřad Jindřichův Hradec 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 22.8.2000   
Zadání zahájení projednání 31.10.2000 6.12.2000 veřejné projednání zadání 
schválení 16) 2.5.2001   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 2.7.2001 13.8.2001 veřejné projednání konceptu 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 28.11.2001  20.11.2001 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
Návrh zahájení projednání 18) 1.9.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 18.12.2009 KUJCK 36081/2009 OREG/3 
vydání 20) 7.7.2010   
nabytí účinnosti 23.7.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 3.3.2016  usnesení č. 03/2016/003 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.3.2016 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.