Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie opatřená České Budějovice, Čtyři Dvory - Husova ulice
Řešené území:k.ú. České Budějovice 2

 

číslo (kód):19858951
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SOBIG s.r.o., Lannova 32, České Budějovice
• identifikační číslo:26034751
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. URBANEC ZDENĚK, DOBRÁ VODA (Č.BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:807

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 9.3.2012  
Možnost využití schválení 7.8.2012 předáno k rozhodování na SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 



Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.