Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie strategie rozvoje obce Horní Maršov
Řešené území:k.ú. Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III, Suchý Důl v Krkonoších, Temný Důl

 

číslo (kód):19981021
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Roman Koucký - architektonická kancelář, s.r.o., Bruselská 394/13, Praha 2
• identifikační číslo:25702271
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUCKÝ ROMAN, PRAHA 5
• číslo autorizace:75

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.4.2008 04/2008 
Možnost využití schválení 29.11.2008  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 18.4.2019 Ukončena možnost využití - dopis MěÚ Trutnov ze dne 12. 4. 2019 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 30000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:25.9.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Eva Fůsová 
Telefon:415621171 
Email:e.fusova@mulouny.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.