Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Olomouc - Kosmonautů - Wittgensteinova
Řešené území:k.ú. Olomouc-město

 

číslo (kód):2001590
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Studio acht s. r.o., Za Zámečkem 746/3, Praha 5 Jinonice
• identifikační číslo:25119966
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.1.2010  
Možnost využití schválení 1.12.2010  
Ověření aktuálnosti potvrzení 1.10.2014  
Ukončení možnosti využití schválení 4.8.2022  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:4.8.2022 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.