Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Třebelovice
Řešené území:k.ú. Třebelovice

 

číslo (kód):20627994
Pořizovatel:Městský úřad Moravské Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:DIS projekt, s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 131/37, Třebíč
• identifikační číslo:60715227
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GRYGAR MILAN, TŘEBÍČ
• číslo autorizace:2324

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 12.5.2016   
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 8.9.2016   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 31.10.2017  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 14.4.2022   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mbudejovice.cz 
Záznam proveden dne:5.5.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.