Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Janské Lázně
Řešené území:k.ú. Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně

 

číslo (kód):20908755
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64/, Trutnov
• identifikační číslo:63220385
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SMILNICKÝ VLADIMÍR, TRUTNOV
• číslo autorizace:503

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 29.6.2005  č, Z 210/15/05 
Zadání zahájení projednání 29.4.2009  
schválení 16) 18.3.2009  č. Z 187/17/09 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 27.4.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 10.8.2011 č.j. 14514/UP/2011/Cej 
vydání 20) 5.12.2011  č. Z 302/13/11 
nabytí účinnosti 25.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.3.2016  Z85/09/16 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:4.12.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.