Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Stříbřec
Řešené území:k.ú. Libořezy, Mníšek, Stříbřec

 

číslo (kód):21082706
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 3.3.2004  usnesení 17.2.2004 
Zadání zahájení projednání 11.10.2004  
schválení 16) 1.4.2005  usnesení č.1/05 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 5.12.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 27.12.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 8.4.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 12.11.2008  
vydání 20) 2.9.2009   
nabytí účinnosti 19.9.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 17.12.2014  usnesením č. 9 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.3.2015 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.