Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Libčany
Řešené území:k.ú. Libčany, Želí

 

číslo (kód):21102542
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Zdeněk Falátek - ATELIER FALÁTEK, Sportovní 686/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:16796098
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FALÁTEK ZDENĚK, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:931

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.7.2001   
Zadání zahájení projednání 15.10.2001  
schválení 16) 13.12.2001   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 1.3.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 13.3.2007  souborné stanovisko schváleno 22.10.2002 
Návrh zahájení projednání 18) 22.9.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 17.12.2008  
vydání 20) 27.1.2010   
nabytí účinnosti 16.2.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 22.1.2014  Zpráva plní funkci zadání změny č. 1 ÚP Libčany 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.1.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.