Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Prověření územní rezervy komunikačního propojení v severní části města Olomouce - aktualizace 05/2016
Řešené území:k.ú. Klášterní Hradisko

 

číslo (kód):22455997
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc
• identifikační číslo:25849280
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN JAROSLAV, PŘEROV
• číslo autorizace:3195

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 26.4.2016  
Možnost využití schválení 10.5.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:2.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.