Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Martínkovice
Řešené území:k.ú. Martínkovice

 

číslo (kód):22579593
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHTEAM, Weyrova 3, Náchod
• identifikační číslo:60897295
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD
• číslo autorizace:2250

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 14.2.2007  usnesení zastupitelstva č. 1 
Zadání zahájení projednání 13.6.2008  
schválení 16) 20.8.2008  usnesení zastupitelstva č. 5 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.4.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 24.8.2009 č.j. 15953/UP/2009/Hg 
vydání 20) 27.1.2010  OOP - veř. vyhláška č. 1/2010 
nabytí účinnosti 17.2.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 19.11.2018  Usnesení č. 2/I./5 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.broumov.net/uzemni-plan-martinkovic/d-19051/p1=2633 
Záznam proveden dne:7.12.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.