Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Centrála PPL, hala DC5 - Jažlovice
Řešené území:k.ú. Jažlovice

 

číslo (kód):23330325
Pořizovatel:Městský úřad Říčany 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:INGPRO Praha, s.r.o., Borovanského 2219/9, Praha 13
• identifikační číslo:45803153
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. JERIE ZDENĚK, PRAHA
• číslo autorizace:0001034

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 23.5.2012  
Možnost využití schválení 16.10.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:29.10.2012 
Zaznamenal(a):Iva Johánková 
Telefon:257280940 
Email:johankova@kr-s.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.