Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Horní Maršov
Řešené území:k.ú. Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III, Suchý Důl v Krkonoších, Temný Důl

 

číslo (kód):23464603
Pořizovatel:Obecní úřad Horní Maršov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Roman Koucký - architektonická kancelář, s.r.o., Bruselská 394/13, Praha 2
• identifikační číslo:25702271
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUCKÝ ROMAN, PRAHA 5
• číslo autorizace:75

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 5.3.2007  Usn. ZM č. 01/01/07 písm.k) 
Zadání zahájení projednání 27.11.2008  
schválení 16) 17.2.2009  usn. ZO č. 1/2009 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 14.7.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 30.6.2010 čj. 12621/UP/2010/Sm 
vydání 20) 14.9.2009  OOP čj. 310/2010 vyd. usn. č. 31/04/10 ze dne 14.9.2010 
nabytí účinnosti 30.9.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 21.11.2017  Zadáním změny č. 1 ÚP 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://upd.trutnov.cz/upd/horni-marsov/ 
Záznam proveden dne:28.11.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.