Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vysoká Srbská
Řešené území:k.ú. Vysoká Srbská, Zlíčko

 

číslo (kód):23987979
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. JIRÁSEK TOMÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:606

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení    
Zadání zahájení projednání 18.10.1999  
schválení 16) 24.11.1999   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 12.7.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 16.6.2001   
Návrh zahájení projednání 18) 11.3.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 16.9.2011  
vydání 20) 9.12.2011   
nabytí účinnosti 30.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 13.6.2016  Zadáním změny č. 1 ÚP 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:23.12.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.