Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie lokality Roudničská
Řešené území:k.ú. Třebeš

 

číslo (kód):25959414
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SCHMIED KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2729

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 15.3.2012  
Možnost využití schválení 19.6.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 1.2.2021 dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hradeckralove.org 
Záznam proveden dne:28.6.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.