Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Uherčice
Řešené území:k.ú. Uherčice u Hustopečí

 

číslo (kód):26549930
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jiří Hála (SEKO - technická a projektová služba), Viniční 1519/101, Brno
• identifikační číslo:15555267
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HÁLA JIŘÍ, BRNO
• číslo autorizace:1072

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.7.2008   
Zadání zahájení projednání 20.2.2009  
schválení 16) 16.4.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 5.1.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 9.4.2010  
vydání 20) 5.8.2010   
nabytí účinnosti 26.8.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 18.12.2014   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:15.10.2015 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.