Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nové Syrovice
Řešené území:k.ú. Krnčice, Nové Syrovice

 

číslo (kód):27372378
Pořizovatel:Městský úřad Moravské Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 1181/11, Jihlava
• identifikační číslo:46344314
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HAŠEK JIŘÍ, OKŘÍŠKY
• číslo autorizace:302

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.5.2011   
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 24.9.2012   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 20.12.2016  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 8.2.2021   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mbudejovice.cz 
Záznam proveden dne:18.2.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.