Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Trutnov - Z85 Oblanov
Řešené území:k.ú. Oblanov

 

číslo (kód):27778262
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Drupos Trutnov - architektonická a projekční kancelář, Horní Promenáda 150, Trutnov
• identifikační číslo:13531212
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ
• číslo autorizace:2818

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 20.6.2011  
Možnost využití schválení 24.9.2012 MěÚ Trutnov 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://upd.trutnov.cz/upd/trutnov/ 
Záznam proveden dne:23.8.2016 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.