Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Doubravice
Řešené území:k.ú. Doubravice u Strakonic, Nahošín

 

číslo (kód):28095645
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.4.2004  usnesení č.14/04 
Zadání zahájení projednání 23.4.2009  
schválení 16) 12.6.2009  usnesení č.27/09 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 11.1.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 13.5.2010  
vydání 20) 23.3.2011  usnesení č.10/11 
nabytí účinnosti 21.4.2011 vyvěšení: 6.4.2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 24.2.2020  usnesením č. 3/01/2020 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-doubravice 
Záznam proveden dne:27.2.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Hudáková 
Telefon:383700850 
Email:jana.hudakova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.