Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lesná
Řešené území:k.ú. Lesná u Želetavy

 

číslo (kód):29279727
Pořizovatel:Městský úřad Moravské Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 1181/11, Jihlava
• identifikační číslo:46344314
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HAŠEK JIŘÍ, OKŘÍŠKY
• číslo autorizace:302

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 5.2.2010  usnesení ZO 
Zadání zahájení projednání 21.7.2010  
schválení 16) 3.9.2010  usnesení ZO 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.8.2011 společné jednání 
stanovisko krajského úřadu 19) 26.9.2011 posouzení návrhu 
vydání 20) 11.12.2011  usnesení ZO 
nabytí účinnosti 27.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.11.2015   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 6.3.2020   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mbudejovice.cz 
Záznam proveden dne:10.7.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.