Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Sopřeč
Řešené území:k.ú. Sopřeč

 

číslo (kód):29418582
Pořizovatel:Městský úřad Přelouč 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207/, Sezemice
• identifikační číslo:45511888
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MUDRUŇKA PAVEL, PARDUBICE
• číslo autorizace:1241

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.1.2006   
Zadání zahájení projednání 31.7.2006 veřejné projednání 29. 8. 2006, vystaven od 31.7. do 29.8.2006 
schválení 16) 31.10.2006  16.10.2006 stanovisko NOÚP 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 7.6.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 5.12.2007  
vydání 20) 11.12.2008   
nabytí účinnosti 31.12.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.12.2016  Usnesení zastupitelstva 12/2016 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestoprelouc.cz/mesto/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemni-plany/uzemni-plan-soprec/ 
Záznam proveden dne:25.1.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.