Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Šenov
Řešené území:k.ú. Šenov u Ostravy

 

číslo (kód):29442996
Pořizovatel:Magistrát města Ostravy 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER URBI, spol. s r.o., Chopinova 301/9, Brno-Kohoutovice
• identifikační číslo:26234734
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BENEŠOVÁ JANA, BRNO
• číslo autorizace:1504

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 25.6.2009  Usnesení 19. ZM, bod d) 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 12.4.2011  Usnesení 4. ZM, bod d/1 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 7.12.2018 Usnesení Zm. č. 2/d/I (20.11.2018) 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mesto-senov.cz 
Záznam proveden dne:2.1.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.