Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Klopotovice
Řešené území:k.ú. Klopotovice

 

číslo (kód):29815310
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tatjana Bergmannová (Atelier B), nám. T. G. Masaryka 2433/, Zlín
• identifikační číslo:45673985
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERGMANNOVÁ TATJANA, ZLÍN
• číslo autorizace:744

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 3.4.2006  Usn. č. 21/2006 
Zadání zahájení projednání 26.6.2006  
schválení 16) 15.12.2006  Usn. č. 09/2006 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 10.4.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 13.10.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 21.8.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 26.11.2007 KUOK/115530/2007-2/566 
vydání 20) 1.2.2008  OOP Usn. č. 2/2008 
nabytí účinnosti 22.3.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.12.2012   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=12195 
Záznam proveden dne:8.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.