Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pálovice
Řešené území:k.ú. Pálovice

 

číslo (kód):30222720
Pořizovatel:Městský úřad Moravské Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ladislav Brožek, J. Faimonové 12, Brno
• identifikační číslo:12147168
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BROŽEK LADISLAV, BRNO
• číslo autorizace:1871

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.3.2003   
Zadání zahájení projednání 23.5.2003  
schválení 16) 24.5.2004   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 30.11.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 18.9.2006  23.1.2009 na základě žádosti obce bylo pokračováno v pořizování ÚP 
Návrh zahájení projednání 18) 12.8.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 23.9.2009 KUJI 70171/2009 St. 
vydání 20) 1.10.2010   
nabytí účinnosti 20.10.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 19.9.2014  usnesení 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 4.10.2018  usnesení 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mbudejovice.cz 
Záznam proveden dne:6.3.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.