Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lučany nad Nisou
Řešené území:k.ú. Horní Maxov, Jindřichov nad Nisou, Lučany nad Nisou

 

číslo (kód):30445498
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier CON.TEC Praha, ,
• identifikační číslo:14989191
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÍT JIŘÍ, PRAHA 4
• číslo autorizace:988

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 5.2.2007  usn.ZM 8/2007 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 13.5.2010  usn. ZM 76/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 11.11.2016 usn. ZM 168/2016, vydání 13.10.2016 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestojablonec.cz 
Záznam proveden dne:13.5.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.