Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Dobruška
Řešené území:k.ú. Běstviny, Dobruška, Domašín u Dobrušky, Křovice, Mělčany u Dobrušky, Pulice, Spáleniště

 

číslo (kód):31133670
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Blanka Hysková - arch. projekt. ateliér, Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:15751571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.3.2010  usnesení ZM 02/2010/II/11 
Zadání zahájení projednání 23.8.2010  
schválení 16) 7.10.2010  usnesení ZM 07/2010/IV/02 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 16.5.2012  
stanovisko krajského úřadu 19) 27.3.2014  
vydání 20)    
nabytí účinnosti 31.12.2015 Vydáno 14. 12. 2015 usn. ZM 08/08/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestodobruska.cz 
Záznam proveden dne:11.1.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.