Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Lošov - Pod Hvězdárnou
Řešené území:k.ú. Lošov

 

číslo (kód):31251162
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Dan Života, Dělnická 1147/25, Olomouc
• identifikační číslo:64950964
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽIVOTA DAN, OLOMOUC
• číslo autorizace:2480

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.6.2011  
Možnost využití schválení 1.2.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 15.10.2019  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:13.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.