Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zdětín
Řešené území:k.ú. Zdětín na Moravě

 

číslo (kód):31409854
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:VISUALCAD, s.r.o., Poštovní 253/, Uherské Hradiště
• identifikační číslo:25568329
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠPOK RADOSLAV, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
• číslo autorizace:1431

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.2.2011   
Zadání zahájení projednání 15.12.2011  
schválení 16) 30.1.2012   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  spojené projednání konceptu a návrhu 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 25.4.2012  
stanovisko krajského úřadu 19) 25.9.2012 č.j.: KUOK 82245/2012 
vydání 20) 11.12.2012  OOP 
nabytí účinnosti 27.12.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:25.1.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.