Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vodice
Řešené území:k.ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora

 

číslo (kód):32226199
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Hubička - ADIUS, Dukelských bojovníků 1944/52, Tábor
• identifikační číslo:10321616
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HUBIČKA JAN, TÁBOR
• číslo autorizace:1309

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.11.2005   
Zadání zahájení projednání 1.8.2006  
schválení 16) 18.12.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 20.8.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 18.1.2008  
vydání 20) 2.7.2008   
nabytí účinnosti 18.7.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 13.3.2014   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/uzemni-plan-vodice/d-2589/p1=1151 
Záznam proveden dne:28.11.2014 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.