Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie lokality T5p Třebechovice pod Orebem
Řešené území:k.ú. Třebechovice pod Orebem

 

číslo (kód):32462710
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Kramář, autorizovaný architekt (SUMA - architektonický atelier), Pod zahrady 1305/, Třebechovice pod Orebem
• identifikační číslo:16245423
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRAMÁŘ PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2091

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 22.9.2009  
Možnost využití schválení 19.5.2010 usnesení ZM Třebechovice p. Orebem 23.3.2010 
Ověření aktuálnosti potvrzení 8.10.2019  
Ukončení možnosti využití schválení 13.7.2021  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1ny%2FT%C5%99ebechovice+pod+Orebem%2F%C3%9AS+T%C5%99ebechovice+pod+Orebem%2FLokalita+T5p&p1=2 
Záznam proveden dne:13.7.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.