Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Teplice nad Metují
Řešené území:k.ú. Bohdašín, Dědov, Dolní Teplice, Horní Teplice, Javor u Teplic nad Metují, Lachov, Libná, Skály u Teplic nad Metují, Teplice nad Metují, Zdoňov

 

číslo (kód):32978457
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.4.2005  Usnesení zastupitelstva č. 25/9 
Zadání zahájení projednání 10.5.2007  
schválení 16) 31.10.2007  Usnesení zastupitelstva č. 7 bod 7/14 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 10.7.2009  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 28.2.2011  Usnesení zastupitelstva č. 3 - 06/03/2011 
Návrh zahájení projednání 18) 26.9.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 10.12.2012 OOP č. 1/14/2012 
vydání 20) 11.12.2012  Usnesení Zastupitelstva města ze dne 10. 12. 2012 
nabytí účinnosti 31.12.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 13.2.2017  Usnesení ZM 17/17/2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.teplicenadmetuji.cz 
Záznam proveden dne:16.2.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.