Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Olomouc - Černovír - Malé Vlčiny
Řešené území:k.ú. Černovír

 

číslo (kód):33016604
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CIRCULOS MEOS s.r.o., Mišákova 326/1, Olomouc - Nové Sady
• identifikační číslo:27828883
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽENČÁK PŘEMYSL, KOŽUŠANY-TÁŽALY
• číslo autorizace:3286

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 2.8.2011  
Možnost využití schválení 7.11.2011  
Ověření aktuálnosti potvrzení 19.2.2019 Dopravní řešení - platí Příjezd z ul. Na Sezníku přes parc.č. 109 
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 750 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:17.2.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.