Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Boháňka
Řešené území:k.ú. Boháňka, Chloumek u Hořic, Votuz

 

číslo (kód):33884829
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KODÝTEK JIŘÍ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1082

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení    
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 25.10.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 29.12.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 15.7.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.10.2010  
vydání 20) 24.2.2011  OOP č. 1/2011 
nabytí účinnosti 15.3.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://horice.org/cz/urad-uzemniho-planovani/navrhy/ 
Záznam proveden dne:8.11.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.