Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie lokality US-B 13 v ÚP Bystročice
Řešené území:k.ú. Bystročice

 

číslo (kód):34124392
Pořizovatel:Obecní úřad Bystročice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Elen Malchárková, 132/, Strahovice
• identifikační číslo:47636432
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MALCHÁRKOVÁ ELEN, STRAHOVICE
• číslo autorizace:2282

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 30.5.2016  
Možnost využití schválení 15.6.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc 
Záznam proveden dne:19.6.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.