Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Rokytnice v Orlických horách
Řešené území:k.ú. Dolní Rokytnice v Orlických horách, Horní Rokytnice, Nebeská Rybná, Panské Pole, Prostřední Rokytnice, Rokytnice v Orlických horách

 

číslo (kód):34162539
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.11.2008  Usnesení č. 11/2008/XI 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 23.2.2009  Usnesení č. 12/2009/II 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19) 26.4.2012 5551/UP/2012/Sm 
vydání 20)    
nabytí účinnosti 28.6.2014 Usnesení č. ZM/23/417/2014/VI ze dne 9. 6. 2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 10.9.2018  Usnesení č. ZM/23/417/2018/IX 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.rychnov-city.cz 
Záznam proveden dne:16.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.