Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vernéřovice
Řešené území:k.ú. Vernéřovice

 

číslo (kód):34164065
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PROKOP BOHUMÍR, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 11.10.2007  Usnesení zastupitelstva č. 12 
Zadání zahájení projednání 19.2.2009  
schválení 16) 6.8.2009  Usnesení zastupitelstva č. 32/2009 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 3.6.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 29.11.2010  
vydání 20) 17.3.2011  Usnesení č. 4/2011 bod 4.1 
nabytí účinnosti 12.4.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.vernerovice.cz 
Záznam proveden dne:23.5.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.