Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Kostelec na Hané
Řešené území:k.ú. Kostelec na Hané

 

číslo (kód):3435917
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508/, Zlín
• identifikační číslo:60734485
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 25.6.2003  usnesení č. 6/5/2003 
Zadání zahájení projednání 8.1.2004  
schválení 16) 19.5.2004  usnesení č. 11/2004 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 9.11.2004  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 11.10.2006  usnesení č. 27/2006 
Návrh zahájení projednání 18) 30.10.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 24.1.2008 KUOK/771/2008-2/566 
vydání 20) 28.5.2008  OOP Us. č. 12/2/2008 
nabytí účinnosti 22.6.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.11.2008 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.