Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Strachotín
Řešené území:k.ú. Strachotín

 

číslo (kód):34835452
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KABELÁČ IVO, BRNO
• číslo autorizace:618

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 18.2.2010   
Zadání zahájení projednání 9.6.2010  
schválení 16) 2.9.2010   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  sloučený koncept a návrh 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 13.9.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.8.2012  
vydání 20) 17.10.2012   
nabytí účinnosti 30.11.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 1.11.2016   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:8.11.2018 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.