Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Doloplazy, Beruň II
Řešené území:k.ú. Doloplazy u Olomouce

 

číslo (kód):35656375
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Eva Tempírová (ALFAPROJEKT), Tylova 1136/4, Olomouc
• identifikační číslo:43588824
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TEMPÍROVÁ EVA, OLOMOUC
• číslo autorizace:2155

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 4.6.2014 předáno obci 
Možnost využití schválení 10.10.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc 
Záznam proveden dne:13.10.2014 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.