Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Technicko-ekonomická studie parkovacího objektu, rozšíření parkoviště a příjezdové komunikace na Svatém Kopečku, Olomouc
Řešené území:k.ú. Svatý Kopeček

 

číslo (kód):36399478
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GERHARD IVO, OLOMOUC
• číslo autorizace:1539

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 25.11.2009  
Možnost využití schválení 10.2.2010  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 1.10.2020 dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:17.1.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.