Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pnětluky
Řešené území:k.ú. Konětopy u Pnětluk, Pnětluky

 

číslo (kód):36581057
Pořizovatel:Městský úřad Louny 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Hana Vrchlavská, Smolnice 4, Smolnice
• identifikační číslo:14827417
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRCHLAVSKÁ HANA, SMOLNICE 4
• číslo autorizace:650

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 29.8.2005   
Zadání zahájení projednání 9.1.2006  
schválení 16) 20.4.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 19.12.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 29.2.2008  
vydání 20) 26.5.2008  OOP 
nabytí účinnosti 18.6.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 19.6.2014  ZO Pnětluky bod č.6 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:22.8.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Ivanka Makariusová 
Telefon:415621124 
Email:makariosov@mulouny.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.