Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Benátky
Řešené území:k.ú. Benátky u Litomyšle

 

číslo (kód):37636965
Pořizovatel:Městský úřad Litomyšl 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo:18837930
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.4.2010  Usnesení č. 3/10 
Zadání zahájení projednání 7.7.2010 vystaveno od 14.7.2010 do 14.8.2010 
schválení 16) 1.10.2010  Usnesení č. 6/10 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 13.12.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 23.3.2012  
vydání 20) 10.10.2012   
nabytí účinnosti 25.10.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 22.2.2017  usnesení č. 1/17 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomysl.cz/?lang=cz&id_str=&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1263545513587 
Záznam proveden dne:15.3.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.