Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nechanice
Řešené území:k.ú. Lubno u Nechanic, Nechanice, Nerošov, Sobětuš, Staré Nechanice, Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic

 

číslo (kód):38207644
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. STORCH JAN, PRAHA 6
• číslo autorizace:1159

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.2.2008   
Zadání zahájení projednání 22.1.2009  
schválení 16) 15.4.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 12.3.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 24.5.2010  
vydání 20) 15.7.2010   
nabytí účinnosti 31.7.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 16.9.2014   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 22.6.2021  Zadáním Změny č. 2 ÚP Nechanice 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hradeckralove.org 
Záznam proveden dne:10.8.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.