Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Olomouc - Nová Ulice - Litovelská
Řešené území:k.ú. Nová Ulice

 

číslo (kód):3852482
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Dan Života, Dělnická 1147/25, Olomouc
• identifikační číslo:64950964
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽIVOTA DAN, OLOMOUC
• číslo autorizace:2480

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.9.2012  
Možnost využití schválení 10.4.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení 6.4.2021  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:6.4.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.