Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Svatý Jiří
Řešené území:k.ú. Loučky, Svatý Jiří

 

číslo (kód):38537234
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vladimír Rozehnal (Architektonický atelier Rozehnal & Vosmek), Hlaváčova 179/, Pardubice
• identifikační číslo:11588039
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ROZEHNAL VLADIMÍR, PARDUBICE
• číslo autorizace:1078

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.6.2007   
Zadání zahájení projednání 10.12.2007  
schválení 16) 21.2.2008   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 19.5.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 5.9.2008  
vydání 20) 24.10.2008   
nabytí účinnosti 11.11.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.11.2012   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 22.11.2016   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 14.12.2020  Usnesení 5/6/2020 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/3803-uzemni-plan-obce-svaty-jii 
Záznam proveden dne:27.10.2021 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.