Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Cerekvice nad Loučnou
Řešené území:k.ú. Cerekvice nad Loučnou, Pekla

 

číslo (kód):38828677
Pořizovatel:Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:26002337
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 22.9.2009  usnesení ZO č. 9/2009 
Zadání zahájení projednání 14.12.2009 vystaveno od 16.12.2009 do 15.1.2010 
schválení 16) 19.1.2010  usnesení č. 01/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 13.8.2010 projednáno 1.9.2010, vystaveno od 13.8.2010 do 1.10.2010 
stanovisko krajského úřadu 19) 3.12.2010  
vydání 20) 31.5.2011  usnesení ZO 6/2011 
nabytí účinnosti 17.6.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 13.7.2015  Usnesení č. 7/2015 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1264754093233 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.