Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kryry
Řešené území:k.ú. Běsno, Kryry, Stebno u Petrohradu, Strojetice u Podbořan

 

číslo (kód):39791506
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. JETEL VÁCLAV, PRAHA 7
• číslo autorizace:3541

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 28.11.2007  č. usnesení 13/07 
Zadání zahájení projednání 15.10.2009  
schválení 16) 24.2.2010  č. usnesení 38/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 21.12.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 28.7.2011  
vydání 20) 30.11.2011  č.usnesení 13/2011 
nabytí účinnosti 17.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.6.2016  č.usnesení 7/8/2016 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.3.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Morche 
Telefon:475657853 
Email:morche.l@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.