Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lupenice
Řešené území:k.ú. Lupenice

 

číslo (kód):40168398
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PT - ATELIER s.r.o. - pobočka Pouchovská ul., Hradec Králové 50003, Na Žertvách 10, Praha 8
• identifikační číslo:24696315
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRAMÁŘ PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2091

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.6.2011  Usnesení č. 7 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 12.12.2011  Usnesení č. 4/2011 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)   Usnesení ZO ze dne 16.9.2013 
nabytí účinnosti 8.10.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.11.2017  Usnesení č. 13 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.rychnov-city.cz 
Záznam proveden dne:15.1.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.