Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zástřizly
Řešené území:k.ú. Zástřizly

 

číslo (kód):40571230
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Krouman - AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629/14, Kroměříž
• identifikační číslo:63459931
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KROUMAN MILAN, KROMĚŘÍŽ
• číslo autorizace:2630

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 14.5.2007  usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce bod. I. 
Zadání zahájení projednání 17.2.2009  
schválení 16) 13.5.2009  usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zástřizly 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 18.6.2010 společné jednání o návrhu územního plánu 
stanovisko krajského úřadu 19) 5.10.2010 stanovisko č.j.: KUZL 61870/2010 ÚP-Br 
vydání 20) 14.12.2011  usnesení č. 7/2011 Zastupitelstva obce Zástřizly 
nabytí účinnosti 9.1.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.8.2017  Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Zástřizly 2012 - 2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.8.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.