Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bošín
Řešené území:k.ú. Bošín u Chocně

 

číslo (kód):40836
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TIPOS Projektová kancelář, s.r.o., Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo:27483118
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 5.11.2007  usnesení 26/207 
Zadání zahájení projednání 2.10.2008  
schválení 16) 6.5.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 16.6.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 11.9.2009  
vydání 20) 30.11.2009   
nabytí účinnosti 16.12.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 25.11.2013  Usnesení č. 35/2016 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 23.10.2017  Usnesení č. 103/2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/8224-uzemni-plan-bosin-pravni-stav-po-zmene-c2 
Záznam proveden dne:14.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Iva Štveráková 
Telefon:466026312 
Email:iva.stverakova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.